sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Teraźniejszość

Stara Szkoła

Z dniem 31 sierpnia 2018 roku Szkoła Podstawowa przy ul. Meszyny 1 w Rojowie przestała istnieć. Została zastąpiona Zespołem Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Rojowie. Poniższe informacje stanowią ciekawostkę historyczną o istnieniu takiego miejsca !


Szkoła podstawowa w Rojowie

ul. Meszyny 1
63-500 Ostrzeszów
Tel: (62) 732-06-56
szkoła z oddziałami integracyjnymi


     Szkoła w Rojowie  jest typową wiejską szkołą, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrzeszów, zaś nadzór dydaktyczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Kaliszu
     
Szkoła podstawowa w Rojowie to szkoła integracyjna. Jako jedyna  w gminie jest w pełni przygotowana i przystosowana do nauczania integracyjnego posiadając wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia tego typu działalności.
  Szkoła zlokalizowana jest w trzech budynkach. W dwóch znajdują się sale lekcyjne, sala oddziału przedszkolnego, pracownia komputerowa, biblioteka, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora oraz sala logopedyczna. W trzecim budynku znajduje się sala gimnastyczna oraz sala świetlicy środowiskowej. Szkoła posiada  boisko przeznaczone do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę . Obok niego mieści się plac zabaw wyposażony w  huśtawki, drabinki i zjeżdżalnie.
   Szkoła proponuje uczniom liczne zajęcia pozwalające w twórczy sposób spędzić czas wolny: koło informatyczne, koło sportowe, koło muzyczne, koło plastyczne. Uczniowie mają zapewnioną całodzienną opiekę od rozpoczęcia zajęć aż do godziny 18.00. Do tego czasu mają możliwość przebywania w świetlicy środowiskowej, gdzie mają zapewnioną fachową opiekę i zorganizowany czas.
Szkoła podstawowa w Rojowie jest jedyną szkołą należącą do parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie i wraz z księdzem proboszczem organizuje rekolekcje dla uczniów, ich rodzin oraz dwukrotnie pomogła w organizacji spotkania mieszkańców wsi z biskupem kaliskim. W szkole co roku od wielu lat organizowane są :
- spotkania opłatkowe dla wszystkich mieszkańców Rojowa
- Dzień Babci i Dziadka dla wszystkich seniorów naszej wsi
- święto rodzinne (Dzień Matki połączony z Dniem Dziecka)
- nauczyciele biorą czynny udział przy organizowaniu Dożynek wiejskich, parafialnych
Szkoła od czasu wprowadzenia zewnętrznych badań wyników nauczania uzyskuje bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej
- najwyższe średnie w gminie. Aktualności szkolne można znaleźć na stronie internetowej szkoły  www.sprojow.szkolnastrona.plDYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNEKadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rojowie na
www.sprojow.szkolnastrona.pl

Budynek wiejski z placem zabaw (byłe przedszkole), w którym znajduje się sala gimnastyczna, sala świetlicy środowiskowej (czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.30 - 18.00)  zaplecze kuchenne , kotłownia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego