sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia

Koło Gospodyń Wiejskich


     Koło Gospodyń Wiejskich w Rojowie powstało w 1958 roku. Jedną z założycielek i pierwszą przewodniczącą była Anna Hęciak. Ilość członkiń w pierwszym okresie działalności rojowskiego KGW wynosiła 16 osób. Kobiety zajmowały się między innymi zaopatrywaniem rolników w pisklęta drobiu oraz pasze. Przynależność do Koła stanowiła furtkę do pozyskania tych deficytowych, niedostępnych na wolnym rynku dóbr. Prowadziły tak zwany Punkt Pomocy Gospodarczej to znaczy wypożyczalnie nakryć stołowych, pralki i wyżymaczki. Dochód z tego przeznaczony był na organizowanie różnych uroczystości np. Dnia Kobiet. Organizowano  pogadanki na tak poważne tematy jak: zapobieganie nowotworom i AIDS , szkolenia kwalifikacyjne dla kobiet mieszkających na wsi, kursy z zakresu racjonalnego żywienia, kroju i szycia, robót ręcznych, pokazy na temat dekoracji ciast, przetworów garmażeryjnych, potraw z ryb, potraw z mleka, sporządzanie potraw z warzyw mało znanych. Z zachowanych dokumentów wynika, że koło organizowało zabawy taneczne i dożynkowe. Taka dożynkowa zabawa odbyła się już w dniu 7 września 1958 roku w ogrodzie pani Anny Hęciak
    KGW w Rojowie brało również udział w licznych konkursach o takiej tematyce jak: Więcej mleka wysokiej jakości, więcej warzyw, owoców i kwiatów z upraw pod folią, najładniejszy ogródek warzywno kwiatowy
. Pisząc o historii KGW nie należy zapomnieć o Kółkach Rolniczych. KGW w Rojowie powstało jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Kółka Rolniczego Rojów - Olszyna. Obie organizacje były ze sobą ściśle powiązane tworząc niemal jeden organizm. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich był jednocześnie członkiniami Kółek Rolniczych. Zebrania, a szczególnie te najważniejsze odbywały się zawsze z udziałem jednych i drugich.


rok 1986 - Dożynki Gminne w Ostrzeszowie
na zdjęciu : pani Kempa Wiesława, pani Falis Janina, pani Grzegorowska Zofia, pani Grzegorowska Halina oraz pan Czesław Kajser.


Na zdjęciu - lata 70-te. Panie z KGW Rojów>>>

pani Stefana Kempa, pani Cichosz, pani Krystyna Nawrot, pani Pawlak Barbara, pani Łebska, pani Zimnicka, pani Weronika Grzegorowska, pani Szala Apolonia.

Dyplomy i odznaczenia


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego