sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia

Stara Szkoła

Z dniem 31 sierpnia 2018 roku Szkoła Podstawowa przy ul. Meszyny 1 w Rojowie przestała istnieć. Została zastąpiona Zespołem Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Rojowie. Poniższe informacje stanowią ciekawostkę historyczną o istnieniu takiego miejsca !

    Szkoła w Rojowie istniała już pod koniec lat 40-tych XIX wieku. W 1896 w Rojowie uczyło się 125 dzieci polskich i 2 niemieckich. Szkoła posiadała jedna izbę lekcyjną.
Dokładnej daty rozpoczęcia nauczania nie znamy. Budynki szkolne wybudowane zostały prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Wiadomo, że powstały 3 budynki szkół – dwa szkoły katolickiej i jeden ewangelickiej. Podział na szkołę katolicką i ewangelicką istniał do końca lat 20-tych XX wieku.
    
Przy szkole ewangelickiej istniało Koło Związku Młodzieży Ewangelickiej – opiekunką była p. Rozalia Matysik. Szkoła Powszechna w Rojowie w latach 30 – tych była szkołą I stopnia, a jej kierownikiem był Jan Walczak. Koniec lat trzydziestych to bardzo trudna sytuacja międzynarodowa, dająca odczuć zbliżający się wybuch wojny.
    Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna i od wiosny 1939 roku przystąpiono w Ostrzeszowie do przygotowań obronnych. W połowie maja zorganizowano Ostrzeszowski Batalion Obrony Narodowej, którego sztab w sierpniu 1939r. stacjonował w budynkach szkoły rojowskiej. Po niespełna miesiącu przeniósł się jednak do budynku administracji Zakładów Ceramicznych "Budy", następnie przekwaterował się do internatu gimnazjum ks. salezjanów w Ostrzeszowie. Podczas okupacji w szkole uczyły się dzieci pochodzenia niemieckiego i wyznania ewangelickiego. Lekcje prowadzone były w języku niemieckim więc wiele polskich dzieci rezygnowało z nauki. Jedyną nauczycielką podczas wojny była pani Rozalia Matysik. Od początku 1944 roku w trzecim budynku szkoły było zakwaterowane około czterdziestu niemieckich dziewcząt w wieku 16 - 17 lat. Służyły one w niemieckim wojsku jako telegrafistki, sanitariuszki itp. Przebywały tu około jednego roku śpiąc na piętrowych pryczach w obecnej sali gimnastycznej.

    Po wielu trudach, ogromnych przeżyciach, jakie przyniosła ze sobą wojna dzieci rozpoczęły naukę we wrześniu 1945 roku. Kierownikiem szkoły, tak jak przed wojną został Jan Walczak. Zajęcia lekcyjne odbywały się we wszystkich trzech budynkach.  W trzecim budynku znajdowała się pracownia fizyczno-chemiczna.
   Kolejnymi kierownikami szkoły byli:
-  Kazimierz Tabaka,
-  Stanisław Dąbrowski,
-  Edward Kasperkiewicz,
-  Jan Banaszczyk,
-  Jan Krawczyk
-  Maria Krawczyk
-  Krystyna Gretkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego