sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Dworek

Zabytki
 

    Pochodzi z końca XVIII wieku i jako jeden z nielicznych zachował się do dnia dzisiejszego. Dwór w Rojowie jest konstrukcji zrębowej, tynkowany , parterowy. Zbudowany jest na rzucie wydłużonego prostokąta. Układ wnętrza jest dwutraktowy z dwiema sieniami. Wewnątrz znajdują się stropy. Dach jest naczółkowy wsparty na wydatnych profilowanych rysiach wzmocnonym podciągiem na słupach przyściennych. Budynek kryty jest gontem i papą, pierwotnie prawdopodobnie strzechą. Fragmentarycznie zachowała się stolarka z okuciami. Wydaje się , że fundatorem dworku był Jan Psarski, podwojewodzic herbu Abdank. Tak prawdopodobnie wyglądała większość siedzib szlacheckich - nie magnackich - bez alkierzy, bez wystawek, bez łamanego dachu. Zachował formę siedziby średniego lub skromnego szlachcica sięgającą jeszcze średniowiecza. Przez ponad 200 lat zamieszkiwany przez właścicieli rojowskiego majątku. W nocy z 30 na 31 sierpnia 1939 roku został zajęty na kwaterę sztabu II Batalionu 28 pułku piechoty Strzelców Kaniowskich z Sieradza, wchodzącego w skład Armii "Łódź".

     Po wojnie stał się własnością skarbu państwa i został przeznaczony na mieszkania pracownicze państwowego gospodarstwa rolnego. W pażdzierniku 1966 roku otwarto w budynku klub dla mieszkańcow Rojowa. Pierwszą prowadzącą była pani Helena Półkownik. Organizowano imprezy okolicznościowe, w tym wesela oraz znajdował się tu pierwszy odbiornik telewizyjny we wsi. Klub istniał do końca lat 80-tych.
    O
becnie Dworek we władaniu prywatnego właściciela. Jest wpisany do rejestru zabytków objętych ochroną prawną - nr rej. 40/a z dn. 03.11.1958 roku.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego