sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Teraźniejszość

Szkoła


Szkoła podstawowa w Rojowie

ul. Meszyny 1
63-500 Ostrzeszów
Tel: (62) 732-06-56
szkoła z oddziałami integracyjnymi


     Szkoła w Rojowie  jest typową wiejską szkołą, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrzeszów, zaś nadzór dydaktyczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Kaliszu
     
Szkoła podstawowa w Rojowie to szkoła integracyjna. Jako jedyna  w gminie jest w pełni przygotowana i przystosowana do nauczania integracyjnego posiadając wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia tego typu działalności.
  Szkoła zlokalizowana jest w trzech budynkach. W dwóch znajdują się sale lekcyjne, sala oddziału przedszkolnego, pracownia komputerowa, biblioteka, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora oraz sala logopedyczna. W trzecim budynku znajduje się sala gimnastyczna oraz sala świetlicy środowiskowej. Szkoła posiada  boisko przeznaczone do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę . Obok niego mieści się plac zabaw wyposażony w  huśtawki, drabinki i zjeżdżalnie.
   Szkoła proponuje uczniom liczne zajęcia pozwalające w twórczy sposób spędzić czas wolny: koło informatyczne, koło sportowe, koło muzyczne, koło plastyczne. Uczniowie mają zapewnioną całodzienną opiekę od rozpoczęcia zajęć aż do godziny 18.00. Do tego czasu mają możliwość przebywania w świetlicy środowiskowej, gdzie mają zapewnioną fachową opiekę i zorganizowany czas.
Szkoła podstawowa w Rojowie jest jedyną szkołą należącą do parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie i wraz z księdzem proboszczem organizuje rekolekcje dla uczniów, ich rodzin oraz dwukrotnie pomogła w organizacji spotkania mieszkańców wsi z biskupem kaliskim. W szkole co roku od wielu lat organizowane są :
- spotkania opłatkowe dla wszystkich mieszkańców Rojowa
- Dzień Babci i Dziadka dla wszystkich seniorów naszej wsi
- święto rodzinne (Dzień Matki połączony z Dniem Dziecka)
- nauczyciele biorą czynny udział przy organizowaniu Dożynek wiejskich, parafialnych
Szkoła od czasu wprowadzenia zewnętrznych badań wyników nauczania uzyskuje bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej
- najwyższe średnie w gminie. Aktualności szkolne można znaleźć na stronie internetowej szkoły  www.sprojow.szkolnastrona.plDYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor Szkoły
mgr Sabina Józefiak
nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta Bińska
nauczyciel kontraktowy

siostra Dorota
(mgr Dorota Pańko)
nauczyciel mianowany
religia

mgr Agnieszka Hanke
nauczyciel kontraktowy - psycholog

mgr Hanna Kempa
 nauczyciel kontraktowy

mgr Paweł Kossok
nauczyciel mianowany

mgr Iwona Skrobacz
nauczyciel stażysta
historia

mgr Mirosława Krzywaźnia
nauczyciel dyplomowany

mgr Maria Łacina
nauczyciel dyplomowany

mgr Zbigniew Stempniewicz
nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Wesołowska
nauczyciel mianowany


mgr Kinga Kurek
nauczyciel stażysta

mgr Dominika Stambuła
nauczyciel stażysta
wychowawca kl. I, oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjne,
edukacja wczesnoszkolna


mgr Monika Mazurkiewicz
nauczyciel kontraktowy
neurologopeda, oligofrenopedagog,
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze


Budynek wiejski z placem zabaw (byłe przedszkole), w którym znajduje się sala gimnastyczna, sala świetlicy środowiskowej (czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.30 - 18.00)  zaplecze kuchenne , kotłownia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego