sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności

 

06.11.2019. Przypominam o podatku.

Przypominam, że 15 listopada (piątek) mija termin płatności IV (ostatniej) raty podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

dodał Tomasz Kajser

21.10.2019r.
Targi OZE w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rojowie.

dodał Tomasz Kajser

15.10.2019. Pismo przewodnie  do PSG oddział Poznań, wysłane wraz z listą chętnych do przyłączenia się do sieci gazowej.

10.10.2019. Darmowe szkolenie komputerowe


PROJEKT SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Projekt polega na organizacji bezpłatnych kursów komputerowych na terenie naszej lokalnej grupy działania (obszar powiatu ostrzeszowskiego).
Przewidujemy grupy 12 osobowe czas trwania kursy to 67 godzin. Darmowe Szkolenie Komputerowe składa się z modułów: Internetu, obsługi komputera, rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Warunki jakie muszą spełniać uczestnicy to:
-          ukończony 25 rok życia
-           maksymalnie średnie wykształcenie (od uczestników: 50 roku życia I powyżej wykształcenie nie jest brane pod uwagę)
-          miejsce zamieszkania, pracy, nauki w rozumieniu KC na terenie LGD, bezdomni przebywający na ww. terenie.
*  Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma materiały dydaktyczne w postaci książki.
*  Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP.
*  Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w dogodnych dla uczestników terminach w wyznaczonych salach.

Stowarzyszenie “Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

Zainteresowanych proszę o kontakt - sołtys Tomasz Kajser

23.09.2019. Zebranie dot. możliwości rozbudowy sieci gazowej.  Odpowiedź PSG na pismo z dnia 31.07.2019r.

Zapraszam na zebranie dotyczące możliwości rozbudowy sieci gazowej, które odbędzie się 27.09.2019r.(piątek) o godz. 19:00 w budynku wiejskim przy ul. Wrocławskiej 24.


dodał Tomasz Kajser

poniżej odpowiedź PSG na pismo z dnia 31.07.2019r.

08.09.2019. Zmiana wikariusza w naszej parafii.

Od 1 września posługę duszpasterską w naszej parafii pełnić będzie ks. Andrzej Kmieciak. Zastąpi  ks. Pawła Brylaka, który ze względów zdrowotnych,    przebywa obecnie na urlopie.

dodał Tomasz Kajser

03.09.2019r. Zebranie wiejskie dot. podziału środków z  Funduszu Sołeckiego.

Zapraszam na Zebranie Wiejskie dotyczące podziału środków z Funduszu Sołeckiego.
Zebranie odbędzie się 13.09.2019r. (piatek) o godz. 18:00 w budynku wiejskim przy ul. Wrocławskiej 24.

dodał Tomasz Kajser

03.09.2019. Przypominam o podatku.

Przypominam, że 15.09.2019. (niedziela) mija termin płatności podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuję, że zgodnie z przyjętą uchwałą
nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia
28 marca 2019 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uregulować u sołtysa.

Tomasz Kajser

12.08.2019.  Dożynki Wiejskie i Parafialne.

04.08.2019r. W temacie przyłączenia do sieci gazowej.

Poniżej  pismo do PSG o/Poznań w temacie budowy sieci gazowej.

Więcej informacji dotyczacych przyłączenia do sieci gazowej znajdą Państwo na stronie internetowej
www.psgaz.pl   Zachęcam do lektury.

dodał Tomasz Kajser

28.07.2019.  Zapraszam na zebranie informacyjne dot. gazyfikacji wsi oraz organizacji dożynek.

Zapraszam na zebranie wiejskie informacyjne dotyczące możliwości gazyfikacji wsi oraz organizacji tegorocznych dożynek.
Powyższe spotkanie odbędzie się w dniu 04.08.2019r. (niedziela) o godz. 16:00 w budynku wiejskim (na górce).

Osoby, które chciałyby zaoferować ciasto na festyn dożynkowy uprzejmie proszone są (ze względów organizacyjnych ) o zgłoszenie tego do przewodniczącej KGW (tel: 518999142) lub do zastępcy przewodniczącej (tel: 662746732).

Tomasz Kajser


23.06.2019r. Zmiany personalne w naszej parafii.

Ostatnią  Mszę św. w Rojowskim kościele odprawił ks. wikariusz Mateusz Kasprzak.
Od 1 lipca służyć będzie w Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.  Ksiądz Mateusz był z nami od 2016 roku . Nowym wikariuszem będzie ks. Paweł Brylak z parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie .


dodał Tomasz Kajser

23.06.2019r. Informacja dotycząca wyborów do Izb Rolniczych.dodał Tomasz Kajser

23.05.2019r. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski z dnia 12.04.2019r.

 
 
 
 
 
 

dodał Tomasz Kajser

23.04.2019r. Odpust w rojowskiej świątyni.


Zapraszamy na odpust ku czci św. Wojciecha do rojowskiej świątyni w dniu 28 kwietnia 2019r. (niedziela) o godz. 12:00.
Sumie odpustowej przewodniczyć będzie ks. Mirosław Jankowski z parafii p.w. św Mikołaja w Parzynowie.


dodał Tomasz Kajser


16.04.2019r. Pismo przewodnie do GDDKiA.
Pismo wysłane wraz z ankietami dotyczącymi przebiegu drogi S11 przez wieś Rojów.

 

12.04.2019. Prace porządkowe przy kościele.
W miniony czwartek 11.04.2019r. sprzątaliśmy  kościół p.w. św. Wojciecha w Rojowie oraz teren wokół niego. W pracach uczestniczyły Panie z KGW Rojów oraz kandydaci z Rojowa do tegorocznego bierzmowania w naszej parafi. Bardzo serdecznie dziękuję za pracę i pomoc w utrzymaniu czystości naszego kościoła i terenów przyległych.

Tomasz Kajser

10.04.2019.
Odpowiedź WZDW na pismo dotyczące przejścia dla pieszych.

dodał Tomasz Kajser

10.04.2019.
Odpowiedź Burmistrza na pismo dotyczące naprawy dróg.

dodał Tomasz Kajser
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


08.04.2019r.
Sprzątanie kościoła przed odpustem.


W związku ze zbliżającym się świętem  patrona naszego kościoła zapraszam chętne panie i panów do pomocy w sprzątaniu świątyni oraz obejścia wokół niej w dniu 11.04.2019 (czwartek) na godzinę 17:00. Proszę o zabranie ze sobą odpowiednich sprzętów i narzędzi (wiadra, ścierki, miotły, grabki itp.)

Tomasz Kajser08.04.2019r.
Pismo Burmistrza dotyczące oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego.

dodał Tomasz kajser

28.03.2019. Biwak harcerski.

W miniony weekend tj. od 22 do 24 marca gościliśmy na naszym terenie 3 Drużynę ZHR im Gen. Władysława Andersa . Harcerze spędzili dwie noce w budynku wiejskim przy ul. Wrocławskiej uczestnicząc w nocnych i dziennych grach terenowych na terenie naszej wsi.

dodał Tomasz Kajser

23.03.2019. UWAGA - Zebranie wiejskie dotyczące przebiegu S11.


Zapraszam na zebranie wiejskie dotyczące przebiegu drogi S11, które odbędzie się w dniu 27.03.2019r. (środa) o godz. 19:00 w budynku wiejskim przy ul. Wrocławskiej 24. Ze względu na ważność tematu proszę o obecność.

Tomasz Kajser

13.03.2019r. Świetlica środowiskowa otwarta wcześniej.


Informuję, że świetlica środowiskowa w Rojowie otwarta jest od godz. 13°° do 17°°.
Istnieje możliwość aby dzieci przyjeżdżające z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie już pierwszym autobusem o godz. 13°° były odebrane z autobusu przez opiekuna ze świetlicy środowiskowej. Dzięki temu rodzice nie muszą czekać na przyjazd autobusu z dziećmi i mogą odebrać je w dowolnym czasie. Dzieci w tym czasie pozostaną pod opieką opiekuna świetlicy środowiskowej, mając zagwarantowany posiłek, zabawę i fachową opiekę.
Warunkiem skorzystania z tego jest zgłoszenie tego faktu do opiekuna świetlicy środowiskowej.

dodał Tomasz Kajser


08.03.2019.  Odpowiedź Starostwa Powiatowego na pismo z dnia 20.02.2019r.


Poniżej przedstawiam Państwu odpowiedź Starostwa Powiatowego na pismo z dnia 20.02.2019. w sprawie zajęcia stanowiska w związku z budową drogi S11.

dodał Tomasz Kajser

08.03.2019.  Odpowiedź GDDKiA na petycję.


Poniżej przedstawiam Państwu odpowiedź GDDKiA na petycję w sprawie przebiegu drogi S11 Przez wsie Rojów, Bledzianów, Kozły.


dodał Tomasz Kajser

02.03.2019.   Oświadczenie Rady Miejskiej Ostrzeszów w sprawie przebiegu trasy S11.

23.02.2019. Pytanie do Polskiej Spółki Gazownictwa.

Poniżej przedstawiam Państwu pytanie do
Polskiej Spółki Gazownictwa  i odpowiedź  dotyczące możliwości gazyfikacji terenu sołectwa Rojów. Zachęcam jednocześnie do odwiedzenia strony internetowej PSG i kontaktu ze spółką. Im więcej wniosków lub zapytań związanych z możliwością gazyfikacji naszej miejscowości dotrze do PSG tym większe szanse na inwestycje w tym kierunku.

Tomasz Kajser

13.02.2019. Wizyta w GDDKiA oddział Poznań.

      Informuję, że 12.02.2019r. we wtorek miało miejsce spotkanie sołtysa Tomasza Kajsera i Rady sołeckiej wsi Rojów w składzie Ryszard Adamski, Sabina Józefiak, Henryk Kajser, Dorota Calik oraz Rafał Kubiak z dyrekcją  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Poznań. Umówione wcześniej spotkanie odbyło się o godzinie 11:00 w Poznaniu na ul. Gajowej 6.
      Na początku spotkania zostaliśmy szczegółowo poinformowani o przebiegu prac związanych z budową drogi ekspresowej S11 przez naszą wieś.
Rada sołecka przedstawiła zastępcy dyrektora do spraw inwestycyjnych GDDKiA w Poznaniu swoją opinię na temat przebiegu drogi S11 przez sołectwo Rojów. Rozmawiano o wersji najbardziej niekorzystnej dla sołectwa Rojów tzn. przebiegającej korytarzem nr 2, oraz o możliwości powrotu do dalszych prac projektowych w korytarzu nr 4.
Rada sołecka zaproponowała rozwiązania dotyczące ewentualnego przebiegu drogi S11 korytarzem nr 3
wskazując jednocześnie na jego niekorzystny przebieg ze względów ekologicznych oraz społecznych. Wskazywaliśmy między innymi na konieczność  budowy wiaduktów na ul. Meszyny oraz na Gęstwie, co zostało zanotowane i będzie przekazane projektantom.
     Jak poinformowała nas zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych do tej pory nie można określić, który z korytarzy jest preferowany. Poznański oddział GDDKiA ma za zadanie przygotować komplet dokumentacji dotyczącej budowy, a właściwy przebieg przedmiotowej drogi zostanie wyznaczony przez odpowiednią komisję w terminie późniejszym.

     Z informacji dyrekcji GDDKiA
konsultacje społeczne przewidziane są na 2 kwietnia 2019r. o godz. 17°° na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojowie przy ul. Czarnieckiego 51, o czym zostaną Państwo poinformowani.
    
Ważne jest aby na konsultacjach dotyczących przebiegu drogi S11 było obecnych jak najwięcej mieszkańców Rojowa. Będzie możliwość rozmowy z projektantami, przedstawienie własnych uwag i sugestii, oraz zostanie pokazana prezentacja przedmiotowej drogi. Konsultacje zakończą się wypełnianiem ankiety, na której będzie można zanegować najbardziej niekorzystny przebieg drogi S11, jak i  wskazać ten najbardziej korzystny.
    Zdaniem Rady sołeckiej najbardziej korzystnym rozwiązaniem  byłby przebieg drogi ekspresowej S11 korytarzem nr 4.

Tomasz Kajser


04.02.2019r. Informacje dotyczące wyborów sołtysa i Rady sołeckiej.
Informuję, żę w wyborach  w dniu 03.02.2019r. członkami Rady Sołeckiej wsi Rojów na kolejną kadencję 2019 - 2023 zostali:

Ryszard Adamski
Sabina Józefiak
Henryk Kajser
Dorota Calik
Wioleta Śniegocka
Rafał Kubiak
sołtys - Tomasz Kajser


Serdecznie dziękuję za oddane głosy i ponowny wybór na sołtysa wsi Rojów.

                                                                                              Tomasz Kajser

26.01.2019. Zapraszam na zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Zapraszam na ZEBRANIE WIEJSKIE sołectwa Rojów celem wyboru sołtysa i rady sołeckiej na następną kadencję (2019-2023).
Powyższe zebranie odbędzie się w niedzielę dn. 3 lutego 2019r. o godz. 15°°
w budynku wiejskim „na górce” przy ul. Wrocławskiej 24.
Ze względu na ważność spotkania proszę o liczny udział mieszkańców.

Tomasz Kajser

19.01.2019.  Informacja dotycząca zebrania w sprawie S11.

Informuję, że jest znana odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pismo p. burmistrza MiGm Ostrzeszów o możliwości ewentualnego przebiegu drogi S11 korytarzem nr 4.
Na prośbę grupy mieszkańców zebranie w tej sprawie odbędzie się w terminie późniejszym.

Tomasz Kajser

14.01.2019. Nowy krzyż na skrzyżowaniu ulic.
W sobotę 12 stycznia zdemontowaliśmy stary i zamontowaliśmy nowy krzyż na skrzyżowaniu ulic św. Wojciecha i Wrocławskiej. Mimo niezbyt przyjemnej pogody cała akcja przebiegła bezproblemowo.

dodał Tomasz Kajser

14.01.2019. Wybory sołeckie - Obwieszczenie

11.01.2019. Dane demograficzne na koniec 2018r.
źródło i więcej danych dotyczących gminy Ostrzeszów na www.ostrzeszow.pl

dodał Tomasz Kajser

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego