sołectwo Rojów

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności

 

23.02.2019. Pytanie do Polskiej Spółki Gazownictwa.

Poniżej przedstawiam Państwu pytanie do
Polskiej Spółki Gazownictwa  i odpowiedź  dotyczące możliwości gazyfikacji terenu sołectwa Rojów. Zachęcam jednocześnie do odwiedzenia strony internetowej PSG i kontaktu ze spółką. Im więcej wniosków lub zapytań związanych z możliwością gazyfikacji naszej miejscowości dotrze do PSG tym większe szanse na inwestycje w tym kierunku.

Tomasz Kajser

13.02.2019. Wizyta w GDDKiA oddział Poznań.

      Informuję, że 12.02.2019r. we wtorek miało miejsce spotkanie sołtysa Tomasza Kajsera i Rady sołeckiej wsi Rojów w składzie Ryszard Adamski, Sabina Józefiak, Henryk Kajser, Dorota Calik oraz Rafał Kubiak z dyrekcją  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Poznań. Umówione wcześniej spotkanie odbyło się o godzinie 11:00 w Poznaniu na ul. Gajowej 6.
      Na początku spotkania zostaliśmy szczegółowo poinformowani o przebiegu prac związanych z budową drogi ekspresowej S11 przez naszą wieś.
Rada sołecka przedstawiła zastępcy dyrektora do spraw inwestycyjnych GDDKiA w Poznaniu swoją opinię na temat przebiegu drogi S11 przez sołectwo Rojów. Rozmawiano o wersji najbardziej niekorzystnej dla sołectwa Rojów tzn. przebiegającej korytarzem nr 2, oraz o możliwości powrotu do dalszych prac projektowych w korytarzu nr 4.
Rada sołecka zaproponowała rozwiązania dotyczące ewentualnego przebiegu drogi S11 korytarzem nr 3
wskazując jednocześnie na jego niekorzystny przebieg ze względów ekologicznych oraz społecznych. Wskazywaliśmy między innymi na konieczność  budowy wiaduktów na ul. Meszyny oraz na Gęstwie, co zostało zanotowane i będzie przekazane projektantom.
     Jak poinformowała nas zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych do tej pory nie można określić, który z korytarzy jest preferowany. Poznański oddział GDDKiA ma za zadanie przygotować komplet dokumentacji dotyczącej budowy, a właściwy przebieg przedmiotowej drogi zostanie wyznaczony przez odpowiednią komisję w terminie późniejszym.

     Z informacji dyrekcji GDDKiA
konsultacje społeczne przewidziane są na 2 kwietnia 2019r. o godz. 17°° na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojowie przy ul. Czarnieckiego 51, o czym zostaną Państwo poinformowani.
    
Ważne jest aby na konsultacjach dotyczących przebiegu drogi S11 było obecnych jak najwięcej mieszkańców Rojowa. Będzie możliwość rozmowy z projektantami, przedstawienie własnych uwag i sugestii, oraz zostanie pokazana prezentacja przedmiotowej drogi. Konsultacje zakończą się wypełnianiem ankiety, na której będzie można zanegować najbardziej niekorzystny przebieg drogi S11, jak i  wskazać ten najbardziej korzystny.
    Zdaniem Rady sołeckiej najbardziej korzystnym rozwiązaniem  byłby przebieg drogi ekspresowej S11 korytarzem nr 4.

Tomasz Kajser


04.02.2019r. Informacje dotyczące wyborów sołtysa i Rady sołeckiej.
Informuję, żę w wyborach  w dniu 03.02.2019r. członkami Rady Sołeckiej wsi Rojów na kolejną kadencję 2019 - 2023 zostali:

Ryszard Adamski
Sabina Józefiak
Henryk Kajser
Dorota Calik
Wioleta Śniegocka
Rafał Kubiak
sołtys - Tomasz Kajser


Serdecznie dziękuję za oddane głosy i ponowny wybór na sołtysa wsi Rojów.

                                                                                              Tomasz Kajser

26.01.2019. Zapraszam na zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Zapraszam na ZEBRANIE WIEJSKIE sołectwa Rojów celem wyboru sołtysa i rady sołeckiej na następną kadencję (2019-2023).
Powyższe zebranie odbędzie się w niedzielę dn. 3 lutego 2019r. o godz. 15°°
w budynku wiejskim „na górce” przy ul. Wrocławskiej 24.
Ze względu na ważność spotkania proszę o liczny udział mieszkańców.

Tomasz Kajser

19.01.2019.  Informacja dotycząca zebrania w sprawie S11.

Informuję, że jest znana odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na pismo p. burmistrza MiGm Ostrzeszów o możliwości ewentualnego przebiegu drogi S11 korytarzem nr 4.
Na prośbę grupy mieszkańców zebranie w tej sprawie odbędzie się w terminie późniejszym.

Tomasz Kajser

14.01.2019. Nowy krzyż na skrzyżowaniu ulic.
W sobotę 12 stycznia zdemontowaliśmy stary i zamontowaliśmy nowy krzyż na skrzyżowaniu ulic św. Wojciecha i Wrocławskiej. Mimo niezbyt przyjemnej pogody cała akcja przebiegła bezproblemowo.

dodał Tomasz Kajser

14.01.2019. Wybory sołeckie - Obwieszczenie

11.01.2019. Dane demograficzne na koniec 2018r.
źródło i więcej danych dotyczących gminy Ostrzeszów na www.ostrzeszow.pl

dodał Tomasz Kajser

03.01.2019. Terminy odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok.
Terminy odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok dostępne są w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.

dodał Tomasz Kajser

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego